اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

   به پورتال اطلاع رسانی گروه آمار وتحلیل اطلاعات شهرداری رشت خوش آمدید.                    آمار ستون فقرات برنامه ریزی است.(مقام معظم رهبری)

 

 

پنج شنبه 1401/3/5 ساعت 11:51

گزارش عملکرد

گزارش های عملکرد سال 1400

گزارش عملکرد فروردین 1400

گزارش عملکرد اردیبهشت 1400

گزارش عملکرد خرداد 1400

گزارش عملکرد سه ماهه اول 1400

گزارش عملکرد تیر 1400

گزارش عملکرد مرداد 1400

گزارش عملکرد شهریور 1400 

گزارش عملکرد شش ماهه 1400 

گزارش عملکرد مهر 1400 

 

 

گزارش های عملکرد سال 1399

گزارش عملکرد یکساله 1399 شهرداری رشت

گزارش عملکرد اسفند ماه 1399 شهرداری رشت

گزارش عملکرد بهمن ماه 1399 شهرداری رشت

گزارش عملکرد دی ماه 1399 شهرداری رشت

گزارش عملکرد 9 ماهه شهرداری رشت سال 1399

گزارش عملکرد شهرداری رشت در 8 ماهه اول سال 1399

گزارش عملکرد شهرداری رشت در هفت ماهه اول سال 1399

گزارش عملکرد شهرداری رشت در شش ماهه اول سال 1399

  گزارش عملکرد شهرداری رشت دریک ماهه مرداد سال 1399

  گزارش عملکرد شهرداری رشت دریک ماهه تیر سال 1399

  گزارش عملکرد شهرداری رشت در سه ماهه اول سال 1399

گزارش عملکرد شهرداری رشت در یک ماهه خرداد 1399

گزارش عملکرد شهرداری رشت در یک ماهه اردیبهشت 1399

گزارش عملکرد شهرداری رشت در یک ماهه فروردین 1399

 

گزارش های عملکرد سال 1398

گزارش عملکرد شهرداری رشت در یکساله 98

گزارش عملکرد شهرداری رشت، شش ماهه دوم سال 1398 

گزارش عملکردشهرداری رشت  در  یکماهه اسفند 98

گزارش عملکرد شهرداری رشت از زمان حضور شهردار(25خرداد98) تا پایان اسفند 98

گزارش عملکرد  شهرداری رشت ، بهمن ماه سال 1398

گزارش عملکرد شهرداری رشت، دی ماه سال 1398

 گزارش عملکرد شهرداری رشت از 25خرداد تا پایان آذر ماه سال 1398  

 گزارش عملکرد شهرداری رشت از 25خردادماه تا پایان آبان ماه سال 1398

گزارش عملکرد شهرداری رشت از 25خردادماه تا پایان مهرماه سال 1398