اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

   به پورتال اطلاع رسانی گروه آمار وتحلیل اطلاعات شهرداری رشت خوش آمدید.                    آمار ستون فقرات برنامه ریزی است.(مقام معظم رهبری)

 

 

دوشنبه 1399/4/16 ساعت 23:57

اخبار

ادامه جلسات استاندارد سازی اقلام آماری حوزه های ستادی شهرداری رشت

  در ادامه جلسات استانداردسازی اقلام آماری، بررسی فرم های عملکردی حوزه های ستادی شهرداری رشت  با رابطین محترم آن حوزه ها در دفتر مدیریت نوسازی و تحول اداری با حضور رئیس گروه آمار و تحلیل

برگزاری جلسه استاندارد سازی اقلام آماری مناطق پنجگانه شهرداری رشت

    جلسه استانداردسازی اقلام آماری فرم های عملکردی مناطق پنجگانه شهرداری رشت  در تاریخ  99/4/9 در دفتر مدیریت محترم نوسازی و تحول اداری با حضور رئیس و کارشناسان گروه آمار و ت

برگزاری جلسات استاندارد سازی اقلام آماری سازمانهای شهرداری رشت

  جلسات استانداردسازی اقلام آماری فرم های عملکردی سازمانهای شهرداری رشت  از تاریخ  99/4/2 الی 99/4/4در دفتر مدیریت محترم نوسازی و تحول اداری با حضور رئیس و کارشناسان گروه آمار و تحلی

آرشیو اخبار

گالری